شلوار

بست های محکم با چرخ الیک
دوخت پل به صورت صنعتی
دوخت کمر شلوار به صورت صنعتی با چرخ کمرکش
دوخت دمپای صنعتی به صورت فابریک
دوخت الیک زیر زیپ شلوار برای استحکام و جلوگیری از در رفتن کار
سه دوخت هم زمان با دستگاه سه سوزن برای استحکام هر چه بیشتر پارچه و دوخت

 

کاپشن

وجود لایی چسب در یقه
دوخت در ناحیه اتصال سرشانه
دوخت در ناحیه اتصال حلقه آستین
وجود پیلی در پشت لباس به صورت عمودی برای حرکت راحت دست
دو دوخت درناحیه اتصال برش که باعث مقاومت کار می شود
استفاده از زیپ دندانه فلزی برای زیبایی و استحکام بیشتر
جاخودکاری بزرگ و کار آمد
لایی شده با لایی چسب مقاوم برای زیبایی و خوش فرم ایستادن کار
استفاده از دکمه فلزی با سایز آلفا
استفاده از دستگاه کمرکش و دوخت فنی لباس

سه دوخت در ناحیه پهلو