جمعی از مشتریان برجسته ی ما

کاشی گلسرام اردکان

شرکت برق یزد/ نیروگاه برق یزد

کارخانجات شیشه اردکان

کاشی داتیس اردکان

شرکت کنکو) canco (

شرکت یزد تایر

بنیادملی نخبگان یزد

شرکت شهداب یزد

کاشی پرسپولیس

سازمان آموزش فنی حرفه ای یزد

شهرداری یزد

شرکت معادن بافق

شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس(پامیدکو)

شرکت فولاد آلیاژی ایران

شرکت فرآورده های نسوز پارس

سازمان بسیج سازندگی سپاه الغدیر یزد

شرکت فولاد الماس

شرکت صنایع دفاع

شرکت آهن و فولاد ارفع

نیروی انتظامی

سازمان سما

توربین های صنعتی غدیر یزد

گروه صنعتی کیهان(کاشی کیهان)

سازمان انرژی اتمی ایران

کارخانه کاشی نارین میبد

اداره کل آتش نشانی یزد