با توجه به اینکه لباس نه تنها یک پوشش بلکه جزیی از شخصیت و نمادی از سطح فرهنگ و همچنین جز جدایی ناپذیر از پیشینه و تمدن هر قومیتی دارد لذا تولیدی بزرگ پوشاک ثامن یزد در نظر دارد در آینده ای نزدیک به تولید منسوجات کاملا بومی با الیاف طبیعی متناسب با اقلیم هر منطقه همت گمارد و گام موثری در بهبود کیفیت تولیدات موجود در بازار بردارد.